مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

4494 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3359 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

3235 بازديد انجام شده است

150,000

شبکه صنعتی مدباس

3007 بازديد انجام شده است

250,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

3006 بازديد انجام شده است

110,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2983 بازديد انجام شده است

190,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2772 بازديد انجام شده است

80,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

2424 بازديد انجام شده است

120,000

مرجع کامل LOGO!

2179 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

2062 بازديد انجام شده است

100,000

راهنمای جامع ProTool

1750 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1706 بازديد انجام شده است

240,000