مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3477 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2839 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2688 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2588 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2514 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2413 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2355 بازديد انجام شده است

80,000

مرجع کامل LOGO!

1901 بازديد انجام شده است

120,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

1836 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1813 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1543 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1471 بازديد انجام شده است

240,000