مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3889 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3059 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2893 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2765 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2751 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2707 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2539 بازديد انجام شده است

80,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

2118 بازديد انجام شده است

120,000

مرجع کامل LOGO!

2048 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1906 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1642 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1601 بازديد انجام شده است

240,000