مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

4240 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3209 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

3070 بازديد انجام شده است

150,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2905 بازديد انجام شده است

190,000

شبکه صنعتی مدباس

2882 بازديد انجام شده است

250,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2877 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2664 بازديد انجام شده است

80,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

2322 بازديد انجام شده است

120,000

مرجع کامل LOGO!

2129 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1990 بازديد انجام شده است

100,000

راهنمای جامع ProTool

1709 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1664 بازديد انجام شده است

240,000