مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3468 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2837 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2685 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2585 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2510 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2408 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2353 بازديد انجام شده است

80,000

مرجع کامل LOGO!

1897 بازديد انجام شده است

120,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

1825 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1810 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1508 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1468 بازديد انجام شده است

240,000