مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2363 بازديد انجام شده است

130,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2188 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2115 بازديد انجام شده است

250,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2052 بازديد انجام شده است

180,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

1896 بازديد انجام شده است

160,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

1743 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

1742 بازديد انجام شده است

35,000

مرجع کامل LOGO!

1584 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1399 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1248 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1177 بازديد انجام شده است

240,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

1099 بازديد انجام شده است

140,000