مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2349 بازديد انجام شده است

130,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2182 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2108 بازديد انجام شده است

250,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2045 بازديد انجام شده است

180,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

1885 بازديد انجام شده است

160,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

1734 بازديد انجام شده است

35,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

1733 بازديد انجام شده است

110,000

مرجع کامل LOGO!

1583 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1387 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1241 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1174 بازديد انجام شده است

240,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

1098 بازديد انجام شده است

140,000