مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3317 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2734 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2600 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2520 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2419 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2316 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2250 بازديد انجام شده است

80,000

مرجع کامل LOGO!

1857 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1776 بازديد انجام شده است

70,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

1714 بازديد انجام شده است

95,000

راهنمای جامع ProTool

1479 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1429 بازديد انجام شده است

240,000