مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3067 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2518 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2492 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2439 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2266 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2212 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2159 بازديد انجام شده است

35,000

مرجع کامل LOGO!

1791 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1720 بازديد انجام شده است

70,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

1565 بازديد انجام شده است

95,000

راهنمای جامع ProTool

1431 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1382 بازديد انجام شده است

240,000