مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3458 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2834 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2678 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2583 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2505 بازديد انجام شده است

190,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2404 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2351 بازديد انجام شده است

80,000

مرجع کامل LOGO!

1894 بازديد انجام شده است

120,000

آموزش کاربردی WinCC flexible

1814 بازديد انجام شده است

120,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

1808 بازديد انجام شده است

70,000

راهنمای جامع ProTool

1506 بازديد انجام شده است

55,000

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

1468 بازديد انجام شده است

240,000